Tilgjengelighet

Parkering

 • Minimum en HC-parkeringsplass
 • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

Inngangsparti

 • Trinnfri atkomst
 • Synlig dør i forhold til veggfarge
 • Glassflater merket med hvit farge

Trapp

 • Håndløper på begge sider av trappeløp og sammenhengende rundt repo
 • God belysning langs trappeløp

Venterom

 • Det er skiltet til resepsjon, wc og betalingsautomat
 • Ingen lange bord som gir begrenset fremkommelighet

Skilt

 • Ingen buede skilt eller blanke overflater som forårsaker reflekser
 • Stor forbokstav og små bokstaver ellers, som gir god lesbarhet

Resepsjon

 • Lukket rom for henvendelser