Nyheter

Legekontoret

NYE ÅPNINGSTIDER I SOMMER

Vi går nå inn i sommertid. Vi vil i den anledning gjøre noen endringer i forbindelse med ferieavvikling. Telefonene vil fra nå være åpent 08-10 og 13-14 mandg til fredag. Skranken vil være åpen 08:15-12:30 og 13:15 til 15:00.

Det vil være begrenset mulighet til å ta blodprøver på legesenteret i denne perioden.


Vi ønsker alle en god sommer!!